shot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shot v slovarju angleščina»francoščina

shot → shoot

glej tudi shoot up, shoot

II.shoot up GLAG [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

IV.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] GLAG nepreh.

Parthian shot [Brit ˈpɑːθɪən, Am ˈpɑrθiən ʃɑt] SAMOST

shot v slovarju PONS

Prevodi za shot v slovarju angleščina»francoščina

shot pp, pt of shoot

glej tudi shoot

shot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文