d'avance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'avance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.avance [avɑ̃s] SAMOST ž

II.à l'avance PRIS

III.d'avance PRIS

IV.en avance PRIS

V.par avance PRIS

VI.avances SAMOST fpl

VII.avance [avɑ̃s]

I.avancé (avancée) [avɑ̃se] GLAG pp

avancé → avancer

II.avancé (avancée) [avɑ̃se] PRID

4. avancé (loin du début):

III.avancée SAMOST ž

glej tudi avancer

3. avancer (faire progresser):

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

III.s'avancer GLAG povr

1. avancer (physiquement):

3. avancer (faire progresser):

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

III.s'avancer GLAG povr

1. avancer (physiquement):

Prevodi za d'avance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'avance v slovarju PONS

Prevodi za d'avance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avancé(e) [avɑ̃se] PRID

avance [avɑ̃s] SAMOST ž

Prevodi za d'avance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'avance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文