champ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za champ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.champ [ʃɑ̃] SAMOST m

II.à tout bout de champ PRIS

III.champ [ʃɑ̃]

IV.champ [ʃɑ̃]

glej tudi sur-le-champ

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRIS

Prevodi za champ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

champ v slovarju PONS

Prevodi za champ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za champ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

champ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文