bataille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bataille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bataille [batɑj] SAMOST ž

II.en bataille PRID

III.bataille [batɑj]

batailler [batɑje] GLAG nepreh. (lutter)

Prevodi za bataille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bataille v slovarju PONS

Prevodi za bataille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bataille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bataille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文