pour v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pour v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi oil

II.pour in GLAG [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour in [sth], pour [sth] in)

glej tudi pour out

II.pour out GLAG [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour out [sth], pour [sth] out)

I.pour off GLAG [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour off [sth], pour [sth] off)

I.pour away GLAG [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour away [sth], pour [sth] away)

II.pour out GLAG [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour out [sth], pour [sth] out)

Prevodi za pour v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pour v slovarju PONS

Prevodi za pour v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za pour v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pour Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文