travers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za travers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.travers <pl travers> [tʀavɛʀ] SAMOST m

II.à travers phrase

III.au travers phrase

IV.de travers PRIS

1. travers (dans une mauvaise position):

travers phrase (en position transversale):

glej tudi long

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRID

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRIS

III.long SAMOST m

1. long (longueur):

IV.longue SAMOST ž

V.à la longue PRIS

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

Prevodi za travers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

travers v slovarju PONS

Prevodi za travers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

travers [tʀavɛʀ] SAMOST m

Fraze:

Prevodi za travers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

travers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文