recherche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za recherche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

recherche [ʀ(ə)ʃɛʀʃ] SAMOST ž

2. recherche (fouille):

I.recherché (recherchée) [ʀ(ə)ʃɛʀʃe] GLAG pp

recherché → rechercher

II.recherché (recherchée) [ʀ(ə)ʃɛʀʃe] PRID

glej tudi rechercher

Prevodi za recherche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recherche v slovarju PONS

Prevodi za recherche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

recherche [ʀ(ə)ʃɛʀʃ] SAMOST ž

recherché(e) [ʀ(ə)ʃɛʀʃe] PRID

Prevodi za recherche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

recherche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文