développement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za développement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

développement [devlɔpmɑ̃] SAMOST m

co-développement [kodevlɔpmɑ̃] SAMOST m

sous-développement <pl sous-développements> [sudevlɔpmɑ̃] SAMOST m

Prevodi za développement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

développement v slovarju PONS

Prevodi za développement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

développement [devlɔpmɑ̃] SAMOST m

sous-développement <sous-développements> [sudev(ə)lɔpmɑ̃] SAMOST m

Prevodi za développement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

développement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

développement iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za développement v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文