revolution v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za revolution v slovarju angleščina»francoščina

revolution [Brit rɛvəˈluːʃ(ə)n, Am ˌrɛvəˈluʃ(ə)n] SAMOST

counter-revolution [Brit ˌkaʊntəˌrɛvəˈluːʃ(ə)n, Am ˌkaʊn(t)ərˌrɛvəˈluʃ(ə)n] SAMOST

revolution v slovarju PONS

Prevodi za revolution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za revolution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

revolution Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文