per v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za per v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

per se [Brit pəː ˈseɪ, Am ˌpər ˈseɪ] PRIS

I.per cent, pc [Brit pə ˈsɛnt, Am pərˈsɛnt] SAMOST

II.per cent, pc [Brit pə ˈsɛnt, Am pərˈsɛnt] PRIS

Prevodi za per v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

per v slovarju PONS

Prevodi za per v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

per pro. okrajšava od per procurationem (by proxy)

p.p.

I.per cent Brit, percent [pəˈsent, Am pɚ-] Am SAMOST

II.per cent Brit, percent [pəˈsent, Am pɚ-] Am PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za per v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

per Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

per iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za per v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文