speed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za speed v slovarju angleščina»francoščina

1. speed:

II.speed <prét, part passé sped or speeded> [Brit spiːd, Am spid] GLAG preh.

II.speed up GLAG [Brit spiːd -, Am spid -] (speed up [sth], speed [sth] up)

speed v slovarju PONS

Prevodi za speed v slovarju angleščina»francoščina

speed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

speed iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文