skating v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za skating v slovarju angleščina»francoščina

skating [Brit ˈskeɪtɪŋ, Am ˈskeɪdɪŋ] SAMOST SPORT

roller-skating [Brit ˈrəʊləˌskeɪtɪŋ, Am ˈroʊlər ˌskeɪdɪŋ] SAMOST

skating v slovarju PONS

Prevodi za skating v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za skating v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skating Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文