avancer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za avancer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

III.s'avancer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za avancer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

avancer v slovarju PONS

Prevodi za avancer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za avancer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

avancer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文