across v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za across v slovarju angleščina»francoščina

I.across [Brit əˈkrɒs, Am əˈkrɔs, əˈkrɑs] PREDLOG Across frequently occurs as the second element in certain verb combinations ( come across, run across, lean across etc.). For translations, look at the appropriate verb entry ( come, run, lean etc.).

1. across (from one side to the other):

II.across [Brit əˈkrɒs, Am əˈkrɔs, əˈkrɑs] PRIS

glej tudi run, practice run, lean, come

III.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] GLAG preh.

IV.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] GLAG nepreh.

1. run (move quickly):

III.lean <prét, part passé leaned or leant> [Brit liːn, Am lin] GLAG preh.

IV.lean <prét, part passé leaned or leant> [Brit liːn, Am lin] GLAG nepreh.

II.come [Brit kʌm, Am kəm] MEDMET (reassuringly)

III.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] GLAG preh.

IV.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] GLAG nepreh.

1. come (arrive):

12. come (be situated):

I.put across GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put across [sth], put [sth] across)

I.go across GLAG [Brit ɡəʊ -, Am ɡoʊ -] (go across)

II.go across GLAG [Brit ɡəʊ -, Am ɡoʊ -] (go across [sth])

I.lean across GLAG [Brit liːn -, Am lin -] (lean across)

II.lean across GLAG [Brit liːn -, Am lin -] (lean across [sth])

walk across GLAG [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk across [sth])

across v slovarju PONS

Prevodi za across v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za across v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

across Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文