shoot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shoot v slovarju angleščina»francoščina

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

IV.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] GLAG nepreh.

glej tudi shoot up, mouth

II.shoot up GLAG [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

I.shoot down GLAG [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot down [sb/sth], shoot [sb/sth] down)

II.shoot down GLAG [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot [sb] down, shoot down [sb])

II.shoot up GLAG [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

shoot-out [Brit ˈʃuːtaʊt, Am ˈʃu ˌdaʊt] SAMOST inf

shoot v slovarju PONS

Prevodi za shoot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za shoot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shoot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文