jar v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jar v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.jar <part prés jarring; prét, part passé jarred> [Brit dʒɑː, Am dʒɑr] GLAG preh.

III.jar <part prés jarring; prét, part passé jarred> [Brit dʒɑː, Am dʒɑr] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za jar v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jar v slovarju PONS

Prevodi za jar v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za jar v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jar Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

are you coming for a jar? Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文