pot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pot [po] SAMOST m

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

glej tudi cuiller

cuiller, cuillère [kɥijɛʀ] SAMOST ž

cache-pot <pl cache-pot, cache-pots> [kaʃpo] SAMOST m

pot-de-vin <pl pots-de-vin> [podvɛ̃] SAMOST m

pot-aux-roses <pl pots-aux-roses> [potoʀoz] SAMOST m fig

pot-au-feu <pl pot-au-feu> [potofø] SAMOST m

pot-pourri, potpourri <pl pots-pourris, potspourris> [popuʀi] SAMOST m

Prevodi za pot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pot v slovarju PONS

Prevodi za pot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pot [po] SAMOST m

cache-pot <cache-pots> [kaʃpo] SAMOST m

pot-de-vin <pots-de-vin> [podvɛ̃] SAMOST m

I.pot-au-feu [pɔtofø] PRID inv inf

II.pot-au-feu [pɔtofø] SAMOST m inv GASTR

Prevodi za pot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pot à eaulait
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文