milk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za milk v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi kindness

kindness [Brit ˈkʌɪn(d)nəs, Am ˈkaɪn(d)nəs] SAMOST

milk v slovarju PONS

Prevodi za milk v slovarju angleščina»francoščina

milk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文