crying v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.crying [Brit ˈkrʌɪɪŋ, Am ˈkraɪɪŋ] SAMOST U

II.crying [Brit ˈkrʌɪɪŋ, Am ˈkraɪɪŋ] PRID

2. cry (call out) → cry out

glej tudi cry out

Prevodi za crying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crying v slovarju PONS

Prevodi za crying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
hue and cry pej

Prevodi za crying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crying Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文