beg v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za beg v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.beg <part prés begging; prét, part passé begged> [Brit bɛɡ, Am bɛɡ] GLAG preh.

II.beg <part prés begging; prét, part passé begged> [Brit bɛɡ, Am bɛɡ] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za beg v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

beg v slovarju PONS

Prevodi za beg v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za beg v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

beg Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

I beg to differ form
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文