manche v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.manche [mɑ̃ʃ] SAMOST m

II.manche [mɑ̃ʃ] SAMOST ž

III.manche [mɑ̃ʃ]

manche à air NAUT
manche à air METEO
manche à balai lit
manche à balai AVIAT, INFOR
manche à vent NAUT

IV.manche [mɑ̃ʃ]

glej tudi cognée

Manche [mɑ̃ʃ] ž

outre-Manche [utʀəmɑ̃ʃ] PRIS

Prevodi za manche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manche v slovarju PONS

Prevodi za manche v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manche1 [mɑ̃ʃ] SAMOST ž

manche2 [mɑ̃ʃ] SAMOST m

Manche [mɑ̃ʃ] SAMOST ž

frotte-manche <frotte-manches> [fʀɔtmɑ̃ʃ] SAMOST m Belg inf (lèche-botte)

outre-Manche [utʀəmɑ̃ʃ] PRIS

Prevodi za manche v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manche Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文