pardonner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pardonner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.se pardonner GLAG povr

IV.pardonner [paʀdɔne]

Individual translation pairs

Prevodi za pardonner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pardonner v slovarju PONS

Prevodi za pardonner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za pardonner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pardonner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文