mistake v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mistake v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mistake [Brit mɪˈsteɪk, Am məˈsteɪk] SAMOST (error)

II.mistake <prét mistook; part passé mistaken> [Brit mɪˈsteɪk, Am məˈsteɪk] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za mistake v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mistake v slovarju PONS

Prevodi za mistake v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za mistake v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mistake Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文