chosen v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chosen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi choose

I.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] GLAG preh.

II.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] GLAG nepreh.

I.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] GLAG preh.

II.choose <prét chose; part passé chosen> [Brit tʃuːz, Am tʃuz] GLAG nepreh.

I.choose up GLAG [Brit tʃuːz -, Am tʃuz -] inf Am (choose up [sb])

Individual translation pairs

Prevodi za chosen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chosen v slovarju PONS

Prevodi za chosen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to be ill-chosen/-prepared

Prevodi za chosen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chosen Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be ill-chosen/-prepared
qn/qc n'a rien à envier à qnqc
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文