remarques v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remarques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remarque [ʀ(ə)maʀk] SAMOST ž

II.se remarquer GLAG povr

glej tudi remarquer

II.se remarquer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za remarques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

remarques v slovarju PONS

Prevodi za remarques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remarque [ʀ(ə)maʀk] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za remarques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

remarques Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文