gave v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gave v slovarju angleščina»francoščina

gave → give

glej tudi give

II.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] GLAG preh.

1. give (hand over) person:

donner (to à)
offrir (to à)

4. give (allow, accord):

III.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] GLAG nepreh.

3. give (yield, break) → give way

passer un savon à qn inf
what gives? inf

II.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] GLAG preh.

1. give (hand over) person:

donner (to à)
offrir (to à)

4. give (allow, accord):

III.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] GLAG nepreh.

3. give (yield, break) → give way

passer un savon à qn inf
what gives? inf

glej tudi give way

II.give in GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give in [sth], give [sth] in)

I.give away GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give away [sth], give [sth] away)

II.give away GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give [sb] away, give away [sb])

I.give back GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give [sth] back, give back [sth])

I.give forth GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] liter or hum (give forth [sth])

I.give onto GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give onto [sth])

II.give up GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give up [sth], give [sth] up)

III.give up GLAG [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give up [sb], give [sb] up)

gave v slovarju PONS

Prevodi za gave v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi give

1. give (hand over, offer, provide):

give a. fig
to not give a damn inf

1. give (hand over, offer, provide):

give a. fig
to not give a damn inf

gave Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

gave iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za gave v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文