hope v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hope v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. hope:

2. hope (chance):

what a hope inf! some hope inf!
Individual translation pairs
passager/-ère

Prevodi za hope v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

hope v slovarju PONS

Prevodi za hope v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za hope v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

hope Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文