wall v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wall v slovarju angleščina»francoščina

5. wall fig:

wall-to-wall [Brit ˌwɔːltəˈwɔːl, Am ˌwɔltəˈwɔl] PRID

I.wall up GLAG [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall up [sb/sth], wall [sb/sth] up)

I.wall in GLAG [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall in [sth], wall [sth] in)

II.wall in GLAG [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall [sb] in, wall in [sb])

I.wall off GLAG [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall off [sth], wall [sth] off)

wall v slovarju PONS

Prevodi za wall v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

wall Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文