montagnes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za montagnes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

montagne [mɔ̃taɲ] SAMOST ž

Montagne [mɔ̃taɲ] ž HIST

passe-montagne <pl passe-montagnes> [pasmɔ̃taɲ] SAMOST m

Prevodi za montagnes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

montagnes v slovarju PONS

Prevodi za montagnes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za montagnes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

montagnes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文