break v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za break v slovarju angleščina»francoščina

II.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] GLAG preh.

III.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] GLAG nepreh.

II.break up GLAG [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break [sth] up, break up [sth]) (split up)

break-up [Brit ˈbreɪkʌp, Am ˈbreɪkˌəp] SAMOST

II.break off GLAG [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break off [sth], break [sth] off)

break v slovarju PONS

Prevodi za break v slovarju angleščina»francoščina

break Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文