tip v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tip v slovarju angleščina»francoščina

III.tip <part prés tipping; prét, part passé tipped> [Brit tɪp, Am tɪp] GLAG preh.

IV.tip <part prés tipping; prét, part passé tipped> [Brit tɪp, Am tɪp] GLAG nepreh.

tip v slovarju PONS

Prevodi za tip v slovarju angleščina»francoščina

tip Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文