suite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.suite [sɥit] SAMOST ž

II.de suite PRIS

III.par la suite PRIS

IV.par suite PRIS

V.par suite de PREDLOG

VI.à la suite de PREDLOG

VII.suite à PREDLOG

Prevodi za suite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suite v slovarju PONS

Prevodi za suite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suite [sɥit] SAMOST ž

Prevodi za suite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文