horizon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za horizon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

horizon [Brit həˈrʌɪz(ə)n, Am həˈraɪzən] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za horizon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

horizon v slovarju PONS

horizon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文