scan v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za scan v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.scan <part prés scanning; prét, part passé scanned> [Brit skan, Am skæn] GLAG preh.

III.scan <part prés scanning; prét, part passé scanned> [Brit skan, Am skæn] GLAG nepreh. LIT

Prevodi za scan v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scan v slovarju PONS

Prevodi za scan v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za scan v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scan Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文