fixed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fixed v slovarju angleščina»francoščina

I.fix on GLAG [Brit fɪks -, Am fɪks -], fix upon GLAG (fix on [sth])

II.fix on GLAG [Brit fɪks -, Am fɪks -], fix upon GLAG (fix on [sth], fix [sth] on) (attach)

fixed v slovarju PONS

Prevodi za fixed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za fixed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fixed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fixed iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za fixed v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文