abri v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za abri v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

abri [abʀi] SAMOST m

à l'abri couvert)

sans-abri <pl sans-abri, sans-abris> [sɑ̃zabʀi] SAMOST mf

tente-abri <pl tentes-abris> [tɑ̃tabʀi] SAMOST ž

Prevodi za abri v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

abri v slovarju PONS

Prevodi za abri v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

abri [abʀi] SAMOST m

sans-abri [sɑ̃zabʀi] SAMOST m inv

Prevodi za abri v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

abri Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文