tower v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tower v slovarju angleščina»francoščina

I.tower [Brit ˈtaʊə, Am ˈtaʊ(ə)r] SAMOST (gen)

conning tower [Brit ˈkɒnɪŋ ˌtaʊə, Am ˈkɑnɪŋ ˌtaʊ(ə)r] SAMOST NAUT

tower v slovarju PONS

Prevodi za tower v slovarju angleščina»francoščina

tower Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

tower iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za tower v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文