front v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za front v slovarju angleščina»francoščina

2. front (furthest forward part):

front bench [Brit, Am ˈˌfrənt ˈbɛntʃ] SAMOST Brit POL U

I.front end [Brit frʌnt ˈɛnd, Am frən(t) ˈɛnd] INFOR SAMOST a. front end processor

II.front end [Brit frʌnt ˈɛnd, Am frən(t) ˈɛnd] INFOR PRID attr

front v slovarju PONS

Prevodi za front v slovarju angleščina»francoščina

front Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

front iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za front v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文