those v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za those v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

those → that

glej tudi that

II.that <pl those> ZAIMEK dem [Brit ðat, Am ðæt]

2. that (the thing or person observed or mentioned):

III.that ZAIMEK rel [Brit ðat, ðət, Am ðæt]

Individual translation pairs

Prevodi za those v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

those v slovarju PONS

Prevodi za those v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi that

1. that (sth shown):

Prevodi za those v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

those Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文