percée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za percée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

percée [pɛʀse] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za percée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

percée v slovarju PONS

Prevodi za percée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

percée [pɛʀse] SAMOST ž

Prevodi za percée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

percée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文