somebody v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za somebody v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

somebody [Brit ˈsʌmbədi, Am ˈsəmbədi] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za somebody v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

somebody v slovarju PONS

Prevodi za somebody v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi nobody, anybody

I.nobody [ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊbɑ:di] ZAIMEK indef pron, sing

II.nobody [ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊbɑ:di] SAMOST inf

anybody [ˈenɪbɒdɪ, Am -bɑ:dɪ] indef pron, sing

Individual translation pairs

Prevodi za somebody v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

somebody Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文