anybody v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za anybody v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

anybody [Brit ˈɛnɪbɒdi, Am ˈɛniˌbɑdi, ˈɛniˌbədi] ZAIMEK

glej tudi guess

1. guess (intuit):

Individual translation pairs

Prevodi za anybody v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

anybody v slovarju PONS

Prevodi za anybody v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi somebody, nobody

Individual translation pairs

Prevodi za anybody v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

anybody Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文