doesn't v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za doesn't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

doesn't → does not, → do

glej tudi do2, do1

do MUS → doh

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

Individual translation pairs

Prevodi za doesn't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

doesn't v slovarju PONS

Prevodi za doesn't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi do

1. do (carry out):

Individual translation pairs

Prevodi za doesn't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

doesn't Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文