dishes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dishes v slovarju angleščina»francoščina

chafing dish [Brit ˈtʃeɪfɪŋ dɪʃ, Am ˈtʃeɪfɪŋ ˌdɪʃ] SAMOST

dishes v slovarju PONS

Prevodi za dishes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za dishes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dishes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文