satellite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za satellite v slovarju angleščina»francoščina

satellite [Brit ˈsatəlʌɪt, Am ˈsædlˌaɪt] SAMOST (all contexts)

satellite v slovarju PONS

Prevodi za satellite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za satellite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

satellite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文