photo v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za photo v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

photo [fɔto] SAMOST ž abbr photographie

glej tudi photographie

photo- [fɔto] PREFIX

safari-photo <pl safaris-photos> [safaʀifɔto] SAMOST m

roman-photo <pl romans-photos> [ʀɔmɑ̃foto] SAMOST m

photo-interprétation, photointerprétation [fɔtoɛ̃tɛʀpʀetasjɔ̃] SAMOST ž

photo-finish, photofinish <pl photos-finish, photosfinish> [fɔtofiniʃ] SAMOST ž

Prevodi za photo v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

photo v slovarju PONS

Prevodi za photo v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi photographie

safari-photo <safaris-photos> [safaʀifɔto] SAMOST m

roman-photo <romans-photos> [ʀɔmɑ̃fɔto] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za photo v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

photo Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文