plateau v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plateau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plateau <pl plateaux> [plato] SAMOST m

II.plateau(-) COMP

III.plateau <pl plateaux> [plato]

IV.plateau <pl plateaux> [plato]

plateau-repas <pl plateaux-repas> [platoʀ(ə)pɑ] SAMOST m

Prevodi za plateau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plateau v slovarju PONS

Prevodi za plateau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za plateau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plateau Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文