mer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mer [mɛʀ] SAMOST ž

1. mer (étendue d'eau):

mer-mer [mɛʀmɛʀ] PRID inv

mer-air [mɛʀɛʀ] PRID inv

sol-mer [sɔlmɛʀ] PRID inv

air-mer [ɛʀmɛʀ] PRID inv

mer-sol [mɛʀsɔl] PRID inv

outre-mer [utʀəmɛʀ] PRIS

Prevodi za mer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mer v slovarju PONS

Prevodi za mer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mer [mɛʀ] SAMOST ž

outre-mer [utʀəmɛʀ] PRIS

Prevodi za mer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mer iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文