mieux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mieux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mieux [mjø] PRID inv

II.mieux [mjø] PRIS

1. mieux (comparatif):

2. mieux (superlatif):

III.mieux <pl mieux> [mjø] SAMOST m

glej tudi tard, ennemi, deux

I.tard [taʀ] PRIS

II.sur le tard PRIS

III.tard [taʀ]

I.ennemi (ennemie) [ɛnmi] PRID

II.ennemi (ennemie) [ɛnmi] SAMOST m (ž)

III.ennemi (ennemie) [ɛnmi]

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

mieux-vivre <pl mieux-vivre> [mjøvivʀ] SAMOST m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] SAMOST m

Prevodi za mieux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

mieux v slovarju PONS

Prevodi za mieux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mieux [mjø] PRIS comp de bien

II.mieux [mjø] PRIS superl de bien

III.mieux [mjø] PRID comp de bien

IV.mieux [mjø] PRID superl de bien

V.mieux [mjø] SAMOST m

glej tudi bien

I.bien [bjɛ̃] PRIS

7. bien (vraiment):

II.bien [bjɛ̃] PRID inv

III.bien [bjɛ̃] SAMOST m

Prevodi za mieux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

mieux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文