ennemis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ennemis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ennemi (ennemie) [ɛnmi] PRID

II.ennemi (ennemie) [ɛnmi] SAMOST m (ž)

III.ennemi (ennemie) [ɛnmi]

Individual translation pairs

Prevodi za ennemis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ennemis v slovarju PONS

Prevodi za ennemis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ennemi(e) [en(ə)mi] PRID

II.ennemi(e) [en(ə)mi] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za ennemis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ennemis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文